Aramidno vlakno

Rješenje za automatsko ugniježđivanje

Aramidno vlakno

  • Aramidno vlakno visoke čvrstoće i izvrsne otpornosti na toplinu/vatru

    Aramidno vlakno visoke čvrstoće i izvrsne otpornosti na toplinu/vatru

    NOMEX® i KEVLAR® su aromatski poliamidi ili aramidi koje je razvio DuPont.Pojam aramid potječe od riječi aromatski i amid (aromatski + amid), što je polimer s mnogo amidnih veza koje se ponavljaju u polimernom lancu.Stoga se svrstava u skupinu poliamida.

    Ima najmanje 85% svojih amidnih veza povezanih aromatskim prstenovima.Postoje dvije glavne vrste aramida, kategorizirane kao meta-aramid i para-aramid, a svaka od ove dvije skupine ima različita svojstva koja se odnose na njihove strukture.

Glavne aplikacije

Glavne metode korištenja Tecnofil žice navedene su u nastavku